W miesiącu grudniu firma NIKMAR Marian Nikanowicz zaczęła realizacje II części projektu tj. montaż kotłowni opalanych paliwem typu pellet, do końca roku zostało wykonanych kilkanaście kotłowni z 25 jakie są planowane. Współpraca na poziomie Gmina – NIKMAR – Beneficjent jest na wysokim poziomie co poświadcza wysokie zadowolenie mieszkańców u których kotłownie zostały już zrealizowane. Zgodnie z umowa zawartą z firma NIKMAR zakończenie realizacji ma oscylować w terminie ostatniego tygodnia stycznia 2018 r. Piece instalowane na terenie  gm. Turobin dostarcza znany wytwórca tego typu urządzeń firma  Krzaczek. Kotły te spełniają najnowsze normy 5 klasy .