• EKO Energia w Gminie Turobin

  Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

  Czytaj więcej
 • EKO Energia Aktualności

  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oprócz oczywistych korzyści ekologicznych, pociąga za sobą również korzyści społeczne i ekonomiczne. Przede wszystkim koszty pozyskiwania energii zostaną zmniejszone, co może doprowadzić do zmniejszenia opłat za energię.

  Czytaj więcej
 • Pobierz wniosek na panele

  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oprócz oczywistych korzyści ekologicznych, pociąga za sobą również korzyści społeczne i ekonomiczne.

  Czytaj więcej

Panele solarne w Turobinie

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oprócz oczywistych korzyści ekologicznych, pociąga za sobą również korzyści społeczne i ekonomiczne. Przede wszystkim koszty pozyskiwania energii zostaną zmniejszone, co może doprowadzić do zmniejszenia opłat za energię.

Korzyści dla mieszkańców:

 • Bezpłatna energia elektryczna (w przypadku energii słonecznej i wiatrowej)
 • Optymalne wykorzystanie energii cieplnej
 • Czystsze środowisko dla wszystkich mieszkańców gminy Turobin
 • Zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
 • Promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego
Tel. 84 68-33-335
Pobierz wniosek

Odnawialne Źródła Energii

Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Poniżej przedstawiamy Państwu główne cele projektu:

Cel projektu:

 • wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • wzrost społeczno-gospodarczy Polski na tle państw Unii Europejskiej,
 • rozwinięcie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy,
 • poprawa jakości życia mieszkańców Gminy,
 • redukcja emisji zanieczyszczeń na obszarze Gminy,
Tel. 84 68-33-335
Dowiedz się więcej

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej
lub w Urzędzie Gminy Turobin.

Pobierz wniosek

logo

ul. Rynek 4, 23-465 Turobin
tel./fax.: 084 68-33-335
e-mail: sekretariat@turobin.pl

Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Powrót do góry